Çözümlerimiz, çeşitli teknolojileri ortamlara entegre ederek sektörün ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Önem verdiğimiz ana kriterler; kalite, yönetim ve güvenliktir.

MİA Teknolojinin ana hedeflerinden biri de mevcut veya yeni sistemlere dayalı entegrasyon ve geliştirmeler sağlamak için kurumlara çözümler sunmaktır.

Biyometrik, Kart ve Mobil Cihaz Kimlik Doğrulama ›

Entegre Tesis Güvenlik ve
Yönetimi ›

Kritik Tesis Güvenlik ve
Yönetimi ›
Şehir
Gözetleme ›
Sınır
Güvenliği ›
Akıllı ve Entegre
Ulaşım ›
Hastane Bilgi Yönetim
Sİstemi ›
XR
Çözümleri ›
Mobil ve Elektronik Kart
Ödeme ›

Mağaza Yönetim ve
Müşteri Analiz ›

Arşiv Sayısallaştırma ve
Elektronik Belge Yönetimi ›