Çözümlerimiz, çeşitli teknolojileri ortamlara entegre ederek sektörün ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Önem verdiğimiz ana kriterler; kalite, yönetim ve güvenliktir.

MİA Teknolojinin ana hedeflerinden biri de mevcut veya yeni sistemlere dayalı entegrasyon ve geliştirmeler sağlamak için kurumlara çözümler sunmaktır.

Biyometrik, Kart ve Mobil Cihaz Tabanlı Kimlik
Doğrulama ›

Entegre Tesis Güvenlik ve
Yönetimi ›

Kritik Tesis Güvenlik ve
Yönetimi ›
Çevre İzleme ve
Gözetleme ›
Şehir Güvenliği ve
Gözetleme ›
Sınır
Güvenliği ›
Akıllı ve Entegre
Ulaşım ›
Sağlık Bilişim
Sistemleri ›
Sürükleyici
Teknolojiler ›
Mobil ve Kartlı
Ödeme ›
Arşiv Sayısallaştırma ve
Elektronik Belge Yönetimi ›