Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını kapsayarak; hastanelerin günümüz rekabetçi ortamına ve teknolojik gelişmelerine ayak uydurmasını sağlar.

Hastane Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar

  • Gerçek zamanlı bilgi yönetim zorluğu
  • Görevli çalışanların üzerinde fazla iş yükü
  • Hastane içi birimlerin iletişim eksikliği
  • Veri güvenliği sorunu

  • Artan sağlık maliyetleri

  • Elektronik sağlık bilgisi kayıtlarının eksik tutulması
  • Stok ve envanter yönetimi yetersizliği

Öne Çıkanlar

Laboratuvar Bilgi Yönetimi

Laboratuvarların çalışma şekillerine göre farklı ekranlar tasarlayarak laboratuvar tekniker ve uzmanlarının doğru ve kolay sonuçları girebilecekleri yapı oluşturur.

Radyoloji Bilgi Yönetimi

Kurumdaki tüm birimlerle ve harici servislerle bütünsel olarak radyolojik tetkik istem aşamasından rapor yazma ve onaylama aşamasına kadar çalışır.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi

Yoğun bakımda bulunan tüm personel ve cihazların entegre olarak bilgilendirilmesini sağlar ve yönetir.

Diyaliz Yönetim Bilgi Sistemi

Diyaliz ünitelerinde hastaya yapılan işlemler, hizmetler, malzemeler, cihaz planlaması ve randevuları, bulaşıcı hastalıklara göre takibini yapar.

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi

Diş hekimliği klinik, poliklinik ve hastane sistemlerinde iş-görev atışlarını hızlandırır, zaman / maliyet oranlarını azaltır.

Randevu Sistemleri

Hastanın hastanelerde muayene öncesi bekleme süresini ortadan kaldırarak; web, mobil, sesli yanıt sistemleri, whatsapp  ve kiosk sistemlerinden randevu olanağı sunar.

Karar Destek ve İş Zekası

Kullanıcı dostu, sonuç odaklı etkin modüller ile; eksiksiz veri analizi, etkin uygulama ve yardımcı sistemleri kazandırır.

Satın Alma ve Talep Yönetim

Hastanelerin son kullanıcı istemlerinden başlayıp satın alma, sipariş ve muayene kabul süreçlerinin elektronik olarak takip eder.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel kayıt ve sicil bilgileri, kadro ve görev bilgileri, izin talep-onay ve hakkediş bilgilerini yönetir.

Dijital Arşiv ve Doküman Yönetim

Kağıt ve veri arşivlerinin dijitalleştirilmesini, birimler ve kurumlar arası yetki düzeyinde paylaşılmasını ve elektronik imza süreçlerini yönetir.