Son 200 yılda dünya nüfusu 1 milyardan 9 milyara yükselmiştir. Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 850 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Artan nüfus ve azalan tarım alanları, birim alandan daha yüksek verim elde etme zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu durum, doğaya ve çevreye zarar verme noktasına varmıştır. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Sürdürülebilirlik, artık global ölçekte stratejik öneme sahip başlıca konular arasında yer almaktadır.

Dünyanın sürdürülebilirliği için alınan kararların uygulanmasında teknoloji vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Geçmiş yüzyılda tarımın ana gündem maddeleri sulama, gübreleme ve tohumlama gibi girdilerken, bugün için en kritik konu veriye dönüşmüştür. Doğal kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde kullanabilmek için teknolojik araçların; sensörler, dronlar, iletişim sistemleri, meteorolojik veriler, GPS ve uydu görüntüleri gibi araçların katkısı giderek daha belirgin bir fayda sağlamaktadır. Bu araçlar, çevresel etkiyi minimuma indirgeyerek verimliliği maksimize etme potansiyelini taşımaktadır.

Tarım ve Gıda Sektöründe Yaşanan Sorunlar

  • Kaynakların Verimsiz Kullanımı

  • Kimyasal Girdilere Bağımlılık
  • İklim Değişikliği

  • Gıda İsrafı

  • Teknolojik Erişim ve Uygulama Eksiklikleri

  • Piyasa Dinamiklerinin Anlaşılmasında Eksiklikler

  • Yasal ve Politik Desteklerin Yetersizliği

Veri Yönetimi ve Yapay Zeka Karar Destek Sistemleri

İşletmelere özel geliştirilen İşletme Yönetim Sistemleri sayesinde tarımsal işletmeler kendi veri ağlarını oluşturabilirler. Bu sistemler, tarımsal faaliyetleri izleyip analiz ederek, daha verimli ve bilinçli kararlar alınmasını sağlar. Makine öğrenimi ve Yapay Zeka destekli karar verici sistemler, işletmelerin verimliliğini ve karlılığını artırır. Ayrıca, kaynakların sürdürülebilir çerçevede kullanılmasını sağlar ve ekolojik ayak izini raporlayarak azaltan çözümler sunar, böylece çevresel etkileri minimuma indirir.

Filo Yönetimi ve Yeşil Enerji Sistemleri

Tarımsal işletmelerde filo yönetim yazılımları ile etkin yönetim sağlanırken, yeşil enerji kaynakları kurularak bu sistemlerin yönetimi gerçekleştirilir. Geliştirilen çözümler, işletmelerin çevre dostu enerji kullanımını önceliklendirir ve fosil yakıt bağımlılığını azaltarak karbon ayak izini minimize eder. Bu sayede, işletmeler enerji maliyetlerini düşürürken sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşır ve çevresel olarak daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşur.

Sürdürülebilir Ürünler ve Global Rekabet

Tarımsal işletmelerin sürdürülebilir ürünler üretmesi, dünya pazarında rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biridir. Sunulan tarımsal teknoloji hizmetleri sayesinde, gıda tedarik zincirinin her aşamasında sürdürülebilir tedarik zincirinin garantisi sağlanır. Bu hizmetler, üretimden dağıtıma kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirliği destekleyerek, işletmelerin hem çevresel etkilerini azaltmalarına hem de global pazarda rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.