MİA Teknoloji, kuruluşların bilgi güvenliği ihtiyaçlarını yasal gereklilikler ve kuruluşun kapsamına göre analiz ederek, en uygun uygulama kontrollerini belirler ve gerekli ihtiyaçların (insan, teknoloji, süreç gibi) giderilmesi için kuruluşları adım adım yönlendirir.

Tesis ve Bina
Kurulum Danışmanlığı ›

Tesis Güvenlik
Danışmanlığı ›

KVKK
Danışmanlığı ›

Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ›

GDPR
Danışmanlığı ›

SOME Kurulması
Danışmanlığı ›

ISO 27001 BGYS
Danışmanlığı ›

ISO 27701 KVYS
Danışmanlığı ›

Sızma
Testi ›

Ağ Güvenlik
Ürünleri ›

Bilgi Güvenliği ve Standartlara Yönelik Eğitimler ›

Veri Merkezi Kurulumu
ve Danışmanlığı ›