Kuruluşlara ait bilgi varlıklarının korunması için çeşitli donanım ve yazılım çözümleri kullanılmalıdır. Hem yasal düzenlemeler (KVKK, SOME gibi) hem de standartlar (ISO 27001 gibi) ağ güvenliğine yönelik çözümlerin kullanılmasını şart koşar.

Özellikle Antivirüs ve Güvenlik Duvarı (Firewall) büyük ya da küçük ayırt etmeksizin tüm kuruluşlarda kullanılmak zorundadır. KVKK tarafından DLP (Veri Kaybı Önleme)  ve Veri Maskeleme yazılımı kullanılması istenmektedir. Karmaşık yapıdaki bilgi işlem ağları için log yönetiminde mutlaka SIEM kullanılması önerilmektedir.

MİA Teknoloji, Dünyada kabul görmüş yetkin ağ güvenliği üreticileriyle çözüm ortağı olarak çalışmakta ve müşterilerine kuruluşun kapasitesine ve yapısına özel güvenlik ürünleri sunmaktadır.