Tesis Güvenlik Başvuruların nasıl yapılacağı, Kişi güvenlik belgelerinin nasıl alınacağı, Tesis Güvenlik Belgesi El Kitabının nasıl hazırlanacağı, Tesis Güvenlik Belgesi Yönetmeliğinde ve Yönergelerinde Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili istenen şartları belirten yönergelerdeki fiziki ve dokümantasyon açısından nelerin yapılması gerektiği konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tesis Güvenlik Belgesi

NATO Finansmanlı veya Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine katılabilmek ve “Kontrole Tâbi Liste ” kapsamındaki firma yada kuruluşları, savunma sanayine yönelik yapıyor oldukları işlerin veya bu maksatla yapılmış gizlilik dereceli her türlü sözleşme veya anlaşma ile alakalı her türlü konunun tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin, istenilen gizlilik derecesine uygun bulunduğunu gösteren ve Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca verilen bir belgedir.

Kişi Güvenlik Belgesi

Kişi güvenlik belgesi, savunma sanayii şirketlerinde çalışan kişilerin, gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme ya da projeye, bilmesi gereken prensibi çerçevesinde nüfuz edebilmesini veya bunların muhafaza edildiği gizlilik dereceli yerlere giriş iznini sağlayan belgedir.