Akıllı şehir kaynak harcamalarını yönetmek/azaltmak, insanların yaşam kalitesini iyileştirmek, bölgesel ekonomik gücü arttırmak için sistematik olarak dijital teknolojileri kullanır.

Akıllı şehirlerim, birbirine bağlı bir sensör, cihaz veya diğer dijital hizmetler aracılığıyla gelen bilgilerle bir veri oluşturması gerekmektedir. Çok sayıda olan sensörün hava kalitesi, trafik durumu, binalardaki enerji tüketimi gibi bilgileri kaydettiği ve buna göre planlamalar yapıldığı şehirler planlanmaktadır. Gelen veriler bir buluta yüklenir ve şehirlerin davranışını her an çevrimiçi olarak izler ve yönetebilir, bu da dijital bir şehir görüntüsü oluşturur. Ortaya çıkan bu veriler ile kurum ve şirketler tarafından oluşturulacak birçok hizmet ve ürünün temelini oluşturur.  

MİA Teknoloji, akıllı şehir yönetimleri için ulaşım, enerji, hava kalitesi ölçümü, doğal afet sonrası gibi birçok konuda elde ettiği veriler ile daha teknolojik ve yaşanılabilir akıllı şehirler kurmayı amaçlamaktadır.

IoT ve Lora internet ile uzaktan yönetimini gerçekleştirerek teknolojik ve kolay imkanlar sunabilmektedir. Enerji kaynaklarının kullanımında tasarruf sağlamak, enerji sistemleri yönetimi yapmak, yönetilebilir bir trafik ve hava kalitesini arttıracak ulaşım planlamaları yapar. Ayrıca günümüzde önemli bir hale gelen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yönetimini de bu sürece dahil ederek daha güçlü bir ekosistem kurmayı amaçlamaktadır. Böylelikle gelecekte kolay ve ulaşılabilir şehirler için sistemlerden gelen verilerin yorumlanması ve işleyişini sağlayarak planlama yapmaktadır.