Nüfusun artması ve büyük şehirlerde yaşanan nüfus yoğunluğu sebebiyle yaşanan problemlerde teknolojik sistemler kullanılarak toplumun farklı dinamikleri ve psikolojik karakteristikleri analiz edilmelidir.

Kamusal ve özel alanlarda gerçekleştirilecek topluluk davranış analizi, güvenlik teşkilatları için zorunlu bir uygulama haline gelmiştir. İnsanların yoğun olduğu alanlarda; kalabalıkta kimlik saptama, izleme ve anormal hareket tespiti gibi çözümlerin uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır.

MİA Teknoloji, geliştirecek sistemle insan yoğunluğu yaşanan bölgelerde; İnsan sayısı tespiti genel hareket yörüngesi çıkarımı, insan takibi, duygu durum analizi, Anomali ve anormal insan sesi tespiti olası tehlike ve/veya tehditler konusunda güvenlik açığını kapatmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda hedeflerimiz;

  • Bir bölgede bulunan insan sayısını bilmek ve bu sayede yangın, deprem vb. tehlikeli durumlarda güvenliğin tüm insanlar için uygulandığından emin olunması

  • Bir bölgede aranan bir insan olması halinde kalabalık içinde hedefin bulunması ve takip edilmesi

  • Hareket analizi yöntemleri ile kitlelerin davranışsal sınıflandırılması

  • Akış tabanlı hareket özelliklerinin tespit edilmesi

  • Yerel Mekan-Zamansal (Spatio-Temporal) özelliklerin tespit edilmesi

  • Hareket Yörünge (Motion Trajectory) Analizi

  • Kalabalık içinde yüzü gizlenmiş olsa bile şüpheli davranışların analizi sayesinde olası suçluların tespiti ve kontrol altına alınması

  • Çığlık, kavga gürültüsü vb. gibi anormal insan seslerinin algılanıp nedenine göre çözümlerin üretilmesi