Enerji sektörü, günümüzde enerji kaynakların doğru kullanımının öneminin artmasıyla verimli olarak kullanılması için çeşitli teknolojiler yardımıyla yapılar oluşturulması gerekli hale gelmiştir.

Artan nüfus ve enerji kaynaklarının yetersiz ve ulaştırılmasında zorluklar yaşanmaktadır. Giderek artan plansız kentleşme ve nüfus yoğunluğu sebebiyle enerji kullanımı ve kontrolü konusu dikkat çekici olmuştur, böylece güneş ve rüzgar enerjisi birçok yönetim için akıllı ve planlı şehir hedeflerine ulaşmada önemli bir aracı haline gelmiştir. Kullanıcı merkezli bir yaşam oluşturmanın hedefleri ekonomik bir yaşam ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesidir.

MİA Teknoloji, binalarda, evlerde ve diğer kamusal alanlarında tüketilen enerjinin kontrollü, sürdürülebilir ve maliyet açısından daha uygun olması için çalışmalar yürütmektedir.

Başlıca Çalışma Alanları

Rüzgar Türbinleriyle Güçlendirilen Akıllı Şebekelerle Enerji Yönetimi
Yapay Zeka Teknolojisi ile Enerji Üretiminin Planlanması, Dağıtımı ve Tüketiminin Kontrolü