Büyük ve kalabalık alanların çoğalması sebebiyle olayların izlenmesi ve kişilerin davranış analizi güvenlik için önemli ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir.

Toplu alanlarda ve kontrolü etkin olarak sağlanamadığı yerlerde yasak olabilecek hareketlerin belirlenmesi, tahmin edilmesi veya engellenmesi zor bir konudur çünkü insan topluluklarının farklı dinamikleri ve psikolojik karakteristikleri bulunmaktadır. Bu bağlam bu alanlarda büyük bir kontrol açığına neden olmaktadır.

MİA Teknoloji, anormal davranış analizi, topluluk davranışlarını tanımlama, insan sayma ve gruplama, duygu durum analizi, kimlik tespiti gibi özelliklerden oluşan; kişi tespiti ve takibi yapabileceği bir sistem geliştirilecektir.

Sistem, sahadaki kameralarla entegre edilecek ve tespit etmek için görüntü işlemeyi kullanarak geliştirme yapılacaklar;

  • Kısıtlı erişim konumlarına yetkisiz girişleri algılama ve raporlama

  • İş kazalarını alglama ve bildirme

  • Bayılma veya düşme gibi sağlık sorunları algılama ve bildirme

  • Sahada meydana gelen diğer anormalliklerin analizi ve raporlama

Mevcut sistemlerle entegre edilebilen, sürdürülebilir ve uygun maliyetli yenilikçi bir çözüm olacaktır.