Kalite, rakip ürün ve hizmetlerin seçiminde önemli tüketici karar faktörlerinden biri haline gelmiştir. Kaliteyi anlamak ve iyileştirmek; iş başarısına, büyümesine ve rekabet gücünün artmasına yol açan temel faktörlerdir.

Üretim hatlarında özellikle işlenmiş maddelerin ideal modele kıyasla tolerans değerleri farklılık göstermektedir. Birim zamanda üretim hattından geçen binlerce malzemenin manuel olarak kontrol edilmesi ciddi bir zaman kaybıdır. Uygunsuzlukların çoğu da hassas muayene yapılmadığında fark edilmeden gözden kaçmaktadır. Bu hatanın daha üst bir sisteme taşınması ise hatanın bulunmasını daha da zorlaştıracaktır. Ayrıca bir anlık dalgınlık ve dikkatsizlik ya da göz yanılması yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle uygunsuzlukların parça seviyesinde tespit edilmesi ve ayıklanması önemlidir.

MİA Teknoloji, farklı sektörler için üretim hatlarında görülen uygunsuzluklar değerlendirme yapabilen genelleştirilebilir bir üretim hattı otomasyon aracı tasarlanacaktır. Farklı dalga boylarında görüntüleme yapabilen, yüksek teknolojili kamera sistemleri ile hassas ölçümler ve elde edilen veriler gerçek zamanlı işlenerek raporlama yapılacaktır.

Müşteri kuruluş tarafında hedeflerimiz;

  • Üretim hattı kalite kontrol sürecini manuelden otomasyona dönüştürerek kontrol sürecini hızlandırmak,

  • Hızlı, temassız ve uzaktan ölçüm yöntemleri ile hattaki nesnelerin sınıflandırılması, kusurlu-hatalı ürünlerin tespiti ile yapısal doku farklılıklarının çıkarılması

  • Kalite ve üretim bileşenleri bir araya getirecek bir sistem elde etmek

  • Kalite kontrol hattında yaşanan zaman kaybının iyileştirilmesi ile verimliliğin ve kapasitenin artırılması

  • Uzaktan süreç takibini yaparak fabrika kalite kontrol süreçlerini konumdan bağımsız uzaktan denetlenebilir ve müdahale edilebilir şekle getirmek

  • Sıfır hataya dayalı üretim yapmak

  • Minimum kaynak kullanımı ile üretim yapmak

  • Müşteriye hızlı teslimat sağlamak

  • Fabrika üretim hattında teknoloji kullanımını artırmak