Yenilenebilir enerji doğal kaynaklardan veya sürekli yenilenen süreçler sonucunda oluşmaktadır. Fosil yakıtların aksine sınırsız olarak elde edilebilen enerji kaynaklarıdır.

 

Artan nüfus ve enerji kaynaklarının yetersiz ve ulaştırılmasında yaşanan zorluklar yaşanmaktadır. Şehirlerde giderek artan rekabet sebebiyle enerji konusu dikkat çekici olmuştur, güneş ve rüzgar enerjisi birçok kişi için akıllı şehir hedeflerinde ulaşmada önemli bir aracı haline gelmiştir. Kullanıcı merkezli bir yaşam oluşturmanın hedefleri ekonomik bir yaşam ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesidir. 

MIA Teknoloji; binalarda, evlerde ve diğer kamusal alanlarında tüketilen enerjinin kontrollü, sürdürülebilir ve maliyet açısından daha uygun olması için çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar çerçevesinde rüzgar ve güneş tarafından alınan hava ve ışık enerjisini uyarlanabilir sistemlerle kullanıcının kendi kontrolünde tüketmesini, analizini yapmasını ve ilerleyen süreçte dağıtabilir olmasını da sağlayabilmektedir. Enerji sistemleri yönetimi bir binanın veya şehrin kendi bünyesinde bulunan enerji tüketim kontrolünü diğer sistemler entegre ederek daha akıllı ve sürdürülebilir bir süreç yaratabilmektedir. Bu sistem enerji tüketimi anlamında esnek bir çözüm sunar ve maliyetleri yönetip azaltmasını sağlar. Yenilenebilir enerji sisteminin kaynağı bir rüzgar tribünü, güneş enerji paneli olması dışında haberleşme sensörleri sayesinde, kolay bir arayüze sahip bir mobil uygulama üzerinden de yönetilebilecektedir.