Genel Bakış

Hastanelerde hizmetlerin sunumunda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerine ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi, tedarik edilmesi, stoklanması, muhafazası, dağıtımı, kullanımı ve bu süreçlerin etkin işleyen bir malzeme yönetimini için barkod sisteminin kullanıma geçirilmesi ve bunun yazılımsal olarak desteklenerek fatura birim hizmetini geliştirmesi uygulanması gerekmektedir.

Entegre Modern Sağlık Bilişim Katmanları ile; Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin (HBYS) kayıpsız çalışmasını sağlayarak gelir artışı sağlamak aynı zamanda öğretim görevlilerinin HBYS üzerinden bilimsel araştırma projeleri için almış oldukları istatistiklerin doğru çalışması için tetkik, müdahale, ilaç ve sarfların sisteme doğru işlenmesine ilişkin hastane fatura ve stok yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması sağlar.

Malzeme Yönetiminde Barkod Kullanımı

Barkod sistemi ile birlikte, otomasyon sisteminden azami şekilde faydalanabilmenin bir başka aracı da malzeme kod sistemidir. Kod sistemi ile tüketime mahsus ilaç ve tıbbi sarf malzemelerine belirli bir sistem dâhilinde numara verilerek, bunların isimlerinin kod numaraları ile birlikte kullanılması ve isimlerin yanlış kullanılmasından kaynaklanabilecek hataların önüne geçilmesi geçilir.

İstatistik ve Kaynak Yönetimi

Hastanelerde alımlar kullanılan ilaç ve malzemelerin kullanım oranlarına göre belirlenmektedir. Hasta üzerine düşen ilaç ve malzemeler istatistiki bilgilerinin doğru çalışması ve alım sırasında ihtiyaçların doğru tespit edilmesi için hasta üzerine düşülmesi gereken ilaç ve malzemelerin fatura edilmese dahi hasta dosyalarına şarj edilmesi gerekmektedir. Kaynak yönetiminin doğru yapılması ilaç ve malzemelerin ihtiyaç ve tespitinin doğru yapılmasına ve bu doğrultuda fazla ilaç ve malzeme alımının önüne geçilmesine stokta fazla miktarda tutulan ilaç ve malzemelerin son kullanma tarihlerinin geçerek imha edilmesinin önüne geçer.