Genel Bakış

Tüm sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek tam otomasyonlu, mevcut hastane bilgi yönetim sistemleri ile tam entegre çalışabilecek ve kendine özgü parametrelerle karar destek mekanizması olan bir kişiselleştirilmiş medikal dolap geliştirilmiştir.

Cihaz hasta bakım süreçlerinde iyileşme, hastane iş akış sürecinde hızlanma, ilaç takibinin kolaylaşması ve kayıt altına alınması ve hasta bakım sürecinde insan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesine katkı sağlamaktadır. Hastane iç akışlarının takip edildiği Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nde özellikle yatan hastalar için düzenli veya anlık ilaç ve uygulama verileri sadece çıktı olarak sunulmaktadır. Bu düzen içerisinde ilaçların hazırlanması ve hastalara verilmesinde son makam genellikle hemşirelerdir.

Hemşirelerin ilaç hazırlamaları (doğru ilaç, doğru doz ve doğru zaman) iş yoğunlukları nedeniyle hata, kayıp ve kaçağa dönüşebilmektedir. Geliştirilen bu sistem ile beşeri hatalardan uzak, yanlış kullanımı önleyecek karar destek mekanizmaları ile güçlendirilmiş bir yapıyı oluşturulmuştur.

Öne Çıkan Özellikler