Kuruluşların bilgi güvenliği ihtiyaçlarını yasal gereklilikler ve kuruluşun kapsamına göre analiz ederek gerekli ihtiyaçların giderilmesi için kuruluşları yönlendiririz.

Öne Çıkanlar

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

KVKK’da ve ikincil düzenlemelerde yer alan tüm teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasına yönelik her adım için detaylı çalışmalar yapmakta; analizler, risk hesaplamaları, teknik uyum durum incelemesi yaparak teknik ve hukuki gereklilikler için kuruluşa özel raporlar ve dokümanlar oluşturulur.

GDPR (AB Genel Veri Koruma Tüzüğü)

Türkiye, AB vatandaşlarına ait kişisel verileri, veri sorumlusu ya da veri işleyen sıfatlarıyla işleyen tüm kuruluşlar GDPR’a uygun koruma tedbirleri alması gerekmektedir. DPO Sertifikalı personellerimiz ile, kuruluşların GDPR’a uygun olarak nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulur.

Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Danışmanlık hizmeti verilen tüm alanlara yönelik personel için farkındalık eğitimi ya da ISO standartları için standart eğitimi verilir. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren pek çok kuruluşun bilgi güvenliği ihtiyaçlarına yönelik kurulaşa özel eğitimler planlanmakta ve eğitimlerin etkinliği ölçülür.

ISO 27001 BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)

Kuruluşun ISO 27001 BGYS sertifikası alabilmesi için gerekli danışmanlık sağlanmakta ve her aşamada 27001 baş denetçisi personel tarafından gerekli destek verilir.

ISO 27701 KVYS (Kişisel Veri Yönetim Sistemi)

ISO 27701 KVYS Baş Denetçisi personel tarafından, belgelendirme için gerekli her türlü danışmanlık hizmeti sunulur.