Büyük tesislerin iç ve dış güvenliğini sağlamak için kameraları ve sensörleri tek noktadan kontrol ediyor.

Tesisin ve kişilerin güvenliğini sağlamak için tam kontrollü bir güvenlik yönetimini hedefler. Çeşitli teknolojik özellikteki kameralar ve sensörler bir arada bulunur. Tesislerin gereksinimlere göre birçok bölge için uygun hale getirilebilir bir yapıdadır.

Önemli bir konu olan tesis ve bölge güvenliği konuları çeşitli güvenlik teknolojilerine bağlıdır. Birçok tesis, bina ve bölge merkezi gözetim ve yönetim sistemini oluşturmak için çaba göstermeye başlamıştır. Çevre izleme ve gözetleme sistemi daha sistematik ve kontrol edilebilir yapısıyla geniş bir alanı kapsayarak daha verimli ve güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için kentsel planlamalara dahil edilmektedir.

Çevre Güvenliği Yönetiminde Yaşanılan Sorunlar

  • Güvenlik personeli üzerinde fazla iş yükü ve yetersiz kalması

  • Anlık olayların izlenerek sürekli takip edilmemesi

  • Kişilerin tanınmaması

  • Şüpheli ve aranan kişilerin takibinin yapılamaması

  • CCTV kayıtları izleme zorluğu

Çevre Güvenliği İçin Öne Çıkanlar