Tesislerde bulunan  iç ve dış tüm gözetleme sistemlerinin tek merkezden yönetilmesi ve izlemesini yapar.

Çevre Güvenliği Yönetiminde Yaşanılan Sorunlar

  • Güvenlik personeli üzerinde fazla iş yükü ve yetersiz kalması

  • Anlık olayların izlenerek sürekli takip edilmemesi

  • Kişilerin tanınmaması

  • Şüpheli ve aranan kişilerin takibinin yapılamaması

  • CCTV kayıtları izleme zorluğu

Öne Çıkanlar

Saha ve Bölge Yönetimi

Gözetleme yapılan yerlerde sistemlerden gelen bilgiler doğrultusunda kontrol sağlar.

Kamera ve Sensör Yönetimi

Çeşitli kamera ve sensörlerin tek bir merkez üzerinden yönetimi ve izlenmesi sağlanarak uçtan uca bir yönetim sağlar.

İzleme, Erken Uyarı ve Bilgilendirme

Görüntü işleme altyapısı ile anomali tespiti yaparak sahada gerçekleşen olayları raporlar.

Kişi Yüz Tanıma ve Takip

Kişilerin yüz tanımasını yaparak kameralar ve geçiş noktalarından aldığı bilgilerle takibini yapar.

Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu

Sahada bulunan kameralar ile kişilerin takibini yaparak coğrafi sistemlerle entegrasyonu sağlanır.