Genel Bakış

Bilgi teknolojisinin tüm sektörlere uygulanması hızlı bir gelişme göstermektedir. Karmaşık ve detaylı hastane yönetimi için de bu teknolojiden yararlanmak önemlidir. Ülke sağlık sisteminden hastanelere kadar dijital bir yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, hastanın kabulünden taburculuğa kadar gerçekleşen tüm işlemleri ve hastaneye ait klinik, finans, laboratuvar, eczane, stok ve birçok alanda gerçekleşen süreci elektronik ortama işler. Kayıp dosyaları ve belge sahteciliğini azaltır. Yetkililer için kullanımı kolaylaştırır, güvenliği artırır ve talepler için daha hızlı işlemler sağlar.

Öne Çıkan Ana Modüller

MİA Teknoloji, MIA-MED ile yüksek standartlarda yönetilebilir hastaneler oluşturur.

Modüler Kullanım
Yapısı

Sistem bir bütün olarak kullanılacağı gibi, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda modüler olarak da kullanılabilmektedir.

Çift Katmanlı Cloud Teknolojisi

Tüm hastaneler tek bir veri tabanını kullanır ve her hastanenin bağımsız veri tabanı vardır birbirleriyle haberleşir.

Her Yerde
Kullanım

Masaüstü Web ve Mobil üzerinden kullanım sunar. Dil seçenekleri sunarak kolay ve özelleştirilebilir kullanım sağlar.