2020 Yılı Bilişim500 Ödülleri

Ankara Ticaret Odası İhracat Katkısı

2019 Yılı Bilişim500 Ödülleri