MİA Teknoloji A.Ş. olarak, TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015, TS EN ISO 45001:2018 standartları doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız;

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün/hizmet kalitesini sürekli yükseltmek ve yasal süreçler doğrultusunda müşteri beklentilerini aşan ürün/hizmet geliştirmek,

 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek, uygunsuzlukların önüne geçmek,

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir firma olmak,

 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir firma olmak, çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri almak, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak,

 • Deneyim ve birikimimizi daha da arttırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak,

 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,

 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,

 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizması sağlamak,

 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,

 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek, çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek

 • Her türlü kazayı raporlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansını görünür kılmak,

 • Çalışanlarımıza ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmek,

için yönetim olarak entegre yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.