Geliştirilen platformlarla, bina ve tesislerin güvenlik ve yönetim mekanizmalarını sağlamak için gelişmiş ve entegre bir çatı yönetim sistemi sunar.

Temel hedef, kurum ve organizasyonların önceden temin ettiği donanımları devre dışı bırakmadan entegrasyonunu sağlamak ve akıllandırmaktır.

Farklı sistemlerin ve modüllerin yönetimi için tek bir uygulama sunarak maliyet ve iş yükünün azaltılmasını sağlamaktır.

Tesis Yönetiminin Bazı Eksiklikleri

 • Görevli personel üzerinde fazla iş yükü

 • Kayıt ve takip yapılırken zaman kaybı

 • Kimlik kontrolü yapılırken güvenlik zaafiyeti

 • Ziyaretçi kayıtlarının eksik yapılması

 • Araç kayıtları ve geçiş sürecinin zorluğu

 • Birimler arası iletişim eksikliği

 • Her sistem veya modül için ayrı bir yazılım kullanılması

 • Her yazılım için yönetim personelinin ayrı veri girişi ve ayrı çalışma yapması

 • Merkezi yönetim sisteminin bulunmaması ve sistemler arası entegrayon sağlanmadığı için iş yükünün, maliyetin artması ve yönetimin zorlaşması

Tesis Yönetiminin Sunduğu Avantajlar

 • Farklı sistemlerin ve modüllerin yönetimi için tek bir uygulama sunarak maliyet ve iş yükünün azaltılması

 • Dış sistemlere kolaylıkla veri aktarabilmekte ve dış sistemlerden veri alabilir

 • Birçok marka ile çalışabilmekte ve entegrasyon sağlar

 • Donanımların SDK ve API desteği var ise donanım değişimi gerektirmeden entegrasyon sağlar

 • Web tabanlı bir uygulama sunar

 • Sistemde yapılan tüm işlemler kullanıcı ve tarih damgası ile takip eder ve verinin uğradığı tüm değişiklikler korunur

 • Farklı lokasyonlarda ayrı sistemler olarak çalışan kurumların lokasyonlar arası geçiş kontrolünü sağlar

Öne Çıkanlar

Geçiş Kontrol Yönetimi

Çeşitli kimlik doğrulama yöntemleriyle yetkilendirme ile bir yere giriş ve çıkışlarda kontrolü sağlar.

Güvenli Alan Yönetimi

Bir alanı geçiş ve izleme gibi çeşitli güvenlik sistemleriyle sararak yönetimini sunar.

Kurallı Geçiş Kontrol Yönetimi

Yüksek güvenlikli alanlarda kurum isteğine göre hazırlanmış kurallar çerçevesinde geçiş kontrolünü sağlar.

Mobil Geçiş Kontrol Uygulaması

Online ve offline olarak çalışan mobil uygulama geçiş kontrol ve yemek dağıtımını sağlar.

Personel Devam Kontrol Yönetimi

Personellerin giriş ve çıkış saatleri, bordrolama ve puantaj yönetimi gibi insan kaynakları hizmetleri sunar.

Ziyaretçi Kayıt ve Geçiş Yönetimi

Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutarak geçiş noktalarını yetkilendirir ve bina içindeki sürecini takip eder.

Araç Tanıma, Geçiş ve Otopark Yönetimi

Araçları marka, model renk ve plaka tanımlamalarını yaparak geçiş süreci ve otopark yönetimleri sağlar. Geçiş kontrolü plaka tanıma ve HGS ile sağlanabilmektedir. Plaka tanıma ile kara liste takibi ve kampüs içerisinde hız aşım takibi yapılabilmektedir.

Yemekhane Yetkilendirme Yönetimi

Yemekhanelerde yetkilendirme sürecinin yönetimini sağlar. Yetkilendirmeye ek olarak bakiye / kontör denetimi sağlanabilmektedir.

Ödeme Takip ve Bakiye Denetimi

Kantinlerde yapılan alışverişler için kişilerin geçiş kontrolünde kullandıkları kartlar ile de entegre çalışan bir ödeme takip yapısı sunar.

Kamera, Sensör ve Alarm Yönetimi

Tesis içinde bulunan tüm kamera, sensör ve alarm gibi güvenlik ve uyarı cihazlarının yönetimini yapar.

Tesis Bazlı Cihaz Yönetimi

Tesiste bulunan aydınlatma, havalandırma, asansör, anons gibi tüm cihazların yönetimini yapar.

Yangın ve Acil Durum Yönetimi

Tesiste yangın sırasında ve diğer acil durumlarda cihazların ve tesisin tahliyesine yönelik yönetim yapar.

Asansör Yetki Yönetimi

Personeller ve misafirler için asansörleri yetkileri dahilinde kullanımını sağlar. Kişilerin yetkisiz katlara erişimi engellenir.

Enerji Verimliliği Ölçümleme

Tesiste bulunan sistemlerin yönetimini yaparken enerji tasarrufuna yönelik bir yapı oluşturarak verimlilik oluşturur.

Acil Durum Mobil Yoklama Uygulaması

Acil bir durum anında kişilerin toplandığı alanda yoklama alınması ve kimlerin güvende olduğunun belirlenmesi, güvende olmayan ve bina içerisinde kalmış kişilerin son geçişlerini hangi cihazdan yaptıklarının raporlanmasını sağlar.

Kullanım Alanları

Kurumsal
Binalar
Devlet
Kurumları
Festival ve Spor Organizasyonları
Kampüsler
Hastaneler
Cezaevleri
Öğrenci Yurtları
Kütüphaneler
Seyahat İstasyonları

Kullanım Alanları

Kurumsa
Binalar
Devlet
Kurumları
Festival ve Spor Organizasyonları
Kampüsler
Hastaneler
Cezaevleri
Öğrenci
Yurtları
Kütüphaneler
Seyahat
İstasyonları