Kuruluşların siber saldırılara ve zararlı yazılımlara karşı korunması için makine öğrenmesi ve yapay zekâ kullanan sistemlerle kuruluşların siber güvenliğini sağlıyor, zafiyet analizleri yapıyor ve personele siber güvenlik eğitimleri veriyoruz.

Öne Çıkanlar

Siber Güvenlik İstihbarat Uygulaması – Acsia

ACSIA, EDR, SIEM, IPS ve IDS işlevlerini kapsamlı bir şekilde tek bir çözüme entegre ederek kuruluşunuzun kritik verilerini koruyan siber savunma ürünüdür.

Sunucu ve İstemci Yönetim Uygulaması – Gardiyan

Gardiyan, Windows, Linux ve Mac tabanlı sistemleri tek bir pencereden yöneterek ağ ve sistem güvenliği sağlayan, kapsamlı ve adapte edilebilir bir merkezi sistem yönetim ürünüdür.

DDoS Engelleme ve Derin Paket Analizi – Skyfilter

SKYFILTER, bilgi sistemlerini DDoS ve diğer siber saldırı türlerine karşı korumak için geliştirilmiş yeni nesil DDoS karşıtı güvenlik duvarı teknolojisidir.

Uç Nokta Güvenlik ve İstismar Önleme – Trapmine

TRAPMINE, zafiyet araştırmaları, exploit geliştirme ve kod analizi alanında uzman araştırmacıları tarafından geliştirilmiş yeni nesil tümleşik uç nokta güvenlik uygulamasıdır.

Ağ ve Sistem Güvenlik Ürünleri (Antivirüs, EDR, SIEM, DLP)

Kuruluşların bilgi işlem alt yapısının güvenliğinin sağlanması, son kullanıcı ve sunucular üzerindeki tüm aktivitelerinin izlenmesi, denetlenmesi, kontrol altında tutulması ve gerektiğinde raporlanarak kişisel verilerin çalınması gibi kritik durumların engellenmesine yönelik çözümler üretilir.

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulması

Sektörel SOME’ler, kritik sektörleri düzenlemek ve denetlemekten sorumlu kurumlar bünyesinde kurulmaktadır. Bu kurumlar RTÜK, EPDK, SPK, BDDK gibi denetleyici ve düzenleyici kamu kurumlarıdır. SOME’ler kamu kurumları bünyesinde veya kritik altyapı işletmecileri bünyesinde oluşturulur. Müstakil bir bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları Kurumsal SOME kurmak zorundadır.

Zafiyet Analizi ve Sızma Testi

Sızma testi, kuruluşların sahip olduğu bilgi teknoloji altyapısındaki güvenlik zafiyetlerinin kontrol edilmesi ve raporlanmasıdır. Kuruluş tarafından belirlenmiş bilişim sistemlerine, tüm yollar denenerek sızmaya çalışılır.

Siber Güvenlik Eğitimleri

Kuruluşların siber saldırılara maruz kalması riskine karşı, saldırı öncesi, saldırı esnası ve saldırı sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi işlem ve SOME personeline profesyonel eğitim verilmektedir.