Genel Bakış

Multimodel biyometrik (Yüz, Parmak İzi, Parmak Damar İzi) veriler doğrultusunda gerçekleşen füzyon kapsamında kimlik doğrulama (1:1) ve kimlik tanımlama (1:N) fonksiyonları sağlanmaktadır.

Farklı biyometrilerden elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleşecek füzyon; öznitelik seviyesinde (Feature Level), eşleşme değeri seviyesinde (Score Level) ve karar aşaması seviyesinde (Decision Level) gerçekleşmektedir. Biyometrik füzyon ile kimlik doğrulama ve tanımlama süreçlerine ilişkin doğrulama (Accuracy), hatalı kabul (False Acceptance Rate-FAR) ve hatalı ret (False Rejection Rate-FRR) değerleri doğrultusunda daha etkin bir biyometrik sistem ortaya çıkmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler