Published On: 1 Nisan 2022Categories: Duyurular

Mobilite Alanına Yatırım

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Mobilite alanında yurtiçi ve yurtdışı pazarlar hedeflenerek planlanan; elektrikli ulaşım araçları için yazılım ve platform geliştirilmesi, AR-GE ve İnovasyon yatırımları yapılması, yerli ve uluslararası şirketlerle ortaklıklar kurulması ve üniversitelerle işbirlikleri yapılarak nitelikli insan kaynağı gelişimine ve şirketimize kazandırılmasına katkıda bulunulması konularında çalışmaları yürütmesi için Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkilendirilmesine karar vermiştir.

İlgili KAP için;

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015192