SPK Onaylı İzahnameler

MİA Teknoloji – SPK Onaylı İzahname – 1
MİA Teknoloji – SPK Onaylı İzahname – 2
MİA Teknoloji – SPK Onaylı İzahname – 3
Ek-1 – Bağımsız Denetçi Kuruluş Beyanı
Ek-2 – Tek Parça Esas Sözleşme
Ek-3a – 31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 Hesap Dönemlerine Ait Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu
Ek-3b – 30 Haziran 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar, Dipnotları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu
Ek-4 – Bağımsız Hukukçu Raporu ve Ekleri
Ek-5 – Bağımsız Hukukçunun Sorumluluk Beyanı
Ek-6 – Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ve Yönetim Kurulu Kararı
Ek-7a – Ali Gökhan BELTEKİN Satmama Taahhüdü
Ek-7b – İhsan ÜNAL Satmama
Taahhüdü
Ek-7c – Mehmet Cengiz BAĞMANCI Satmama Taahhüdü
Ek-8 – Fiyat Tespit Raporu
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu