Her kurumun farklı bir kültürü olduğunu biliyor, şeffaflık ve güvenilirlik ilkesiyle özelleştirilmiş iş birlikleri ve çözümler sunuyoruz.

İklim Kriziyle Mücadelede Şirketlerin Karşılaştıkları Zorluklar

 • Finansal zorluklar
 • Düzenleyici zorluklar (Uyum maliyetleri ve belirsizlikler)

 • Teknolojik zorluklar

 • İçsel ve dışsal direnç

 • Rekabet baskısı
 • Kaynak yetersizliği
 • İletişim ve imaj zorlukları

Öne Çıkanlar

Danışmanlık Hizmetleri

Şirketlerin ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını, çevresel düzenlemelere uymalarını ve iklim değişikliği risklerini yönetmelerini sağlayarak stratejik planlar oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Teknoloji ve İnovasyon

Lisanslı 2D-3D ölçüm teknikleri ve uydu destekli yeşil teknoloji entegrasyonu ile emisyon kaynağınızı belirliyor ve sürdürülebilir ürünler geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

Finansal Hizmetler

Sürdürülebilir projeler için finansman ve uluslararası sertifikasyon sağlarken, anahtar teslimi yenilenebilir enerji santralleri kurarak yatırımlarınızın güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini uluslararası belgelendiriyoruz.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Çalışanlara ve yöneticilere uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik eğitimleri ve liderlik programları sunuyoruz.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirinin her aşamasını sürdürülebilir hale getirerek ve tedarikçilerin
performanslarını değerlendirerek uluslararası düzeyde sürdürülebilir bir
ekosistem oluşturuyoruz.

Veri Analitiği ve Raporlama

Veri analitiği ve raporlama ile yapay zekayı kullanarak şirketlerin çevresel
performanslarını analiz etmelerine ve şeffaflık sağlamalarına yardımcı
oluyoruz.

İletişim ve İmaj Yönetimi

Şirketlerin uluslararası sürdürülebilirlik çabalarını etkili bir şekilde ilerletmelerine ve yeşil markalaşma ile çevre dostu imajlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz.

İnovasyon ve İş Modelleri

Şirketlerin döngüsel ekonomiye geçişini sağlayarak atıklarını azaltmalarına, kaynak verimliliğini artırmalarına ve yeni sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Üyeliklerimiz ve Katılımlarımız

 • Global Reporting Initiative (GRI) Üyeliği

 • UN Global Compact Üyeliği

 • Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Katılımı

İş Birliklerimiz

 • Carbon Trade Exchange (CTX) İşlem Yetkisi

Kredi Kayıt Üyelikleri – Çevresel Kayıt Üyelikleri (Karbon Sertifikası Kredilendirilmeleri)

 • CDM Registry (UNFCCC)

 • Gold Standard (GSF)

 • Universal Carbon Registry (UCR)

 • BioCarbon Registry (BCR)

 • Verra