ISO 27701 standardına uygun olarak, kuruluşların ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) oluşturması, uygulaması, sürdürmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi için gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda danışmanlık verilmektedir.

ISO 27701 Danışmanlığında, KVKK Danışmanlığından farklı olarak, sadece Türkiye’deki yasal uyum gereksinimlerine odaklanılmaz, dünyanın her yerinde uygulanabilir olan uluslararası bir standardın kontrollerine ve en iyi uygulama örneklerine göre tasarım imkanı sunulur.

ISO 27701 kapsamında bir Kişisel Veri Yönetim Sistemi kurmak, müşterilere, dış paydaşlara ve iç paydaşlara GDPR, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uyumu desteklemek için etkin sistemlerin mevcut olduğunu göstermenin en iyi yoludur.

ISO 27701 KVYS bir genişletme standart olduğundan, temel bir ISO 27001 BGYS uygulaması gerektirir. ISO 27701 sertifikası almak isteyen kuruluşların ya mevcut bir ISO 27001 BGYS sertifikasına sahip olmaları gerekir ya da ISO 27001 ve ISO 27701’i tek bir uygulama denetimi altında birlikte uygulayabilirler.